Счетоводни услуги – комплексно счетоводно обслужване от счетоводна  къща /кантора/. Какво означава?

Счетоводни услуги – комплексно счетоводно обслужване от счетоводна  къща /кантора/. Какво означава?

 

Съдържание:

 1. Какво включва комплексното счетоводно обслужване?
 • Данъчно обслужване;
 • Счетоводно отчитане;
 • Обслужване на нает персонал – Човешки ресурси или Труд и работна заплата /ТРЗ/;
 1. За кого е подходящо комплексното счетоводно обслужване?
 2. Цени на комплексното счетоводно обслужване?
 3. Може ли да наема онлайн счетоводител – да няма физически офис?
 4. Какви са предимствата на онлайн счетоводното обслужване?
 5. Заключение

 Пълен набор от счетоводни услуги на фирми е когато всички счетоводни задачи се прехвърлят на трето лице /счетоводна къща, кантора/. Такива услуги се наричат ​​още „ комплексно счетоводно обслужване “.

Какво включва комплексното счетоводно обслужване?

В зависимост от големината на фирмата, сферата на дейност, приходите и други особености комплексното счетоводно обслужване може да включва:

 • Данъчно обслужване:

Следене на всички срокове определени от службите на Националната агенция по приходите /НАП/ и Общинските местни данъци и такси. Подаването  на всичката нужна информация и данни в определения срок. Стриктно спазване на  сроковете и процедурите свързани със Закона за данъка върху добавената стойност /ДДС/.

 • Счетоводно отчитане:

Водене  на специфичните сметки във връзка с конкретната дейност и отчитането им съгласно Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Счетоводните стандарти. Изготвяне на необходимите счетоводни отчети – Отчет за приходите и разходите /ОПР/, счетоводен баланс, Отчет за паричния поток /ОПП/, Отчет за собствения капитал, Отчет за дълготрайните материални активи и други. Подаване на всички отчети в Националния статистически институт /Бизнес статистика/.

 • Обслужнване на нает персонал – Човешки ресурси или Труд и работна заплата /ТРЗ/:

Водене на всичко свързано с наетия персонал и собствениците съгласно Кодекса на труда /КТ/ и Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Това включва изчисляване на заплатите на служителите, генериране на първична документация, изготвяне и подаване на всички видове справки, обработка на болнични листове, назначаване и освобождаване на служители, както и свързаната с това документация.

За кого е подходящо комплексното счетоводно обслужване?

Подобен вид счетоводни услуги са подходящи за:

 1. Физически лица, свободни професии /Фреелансъри/, земеделски производители, адвокати, нотариуси и всякакъв вид специалисти на свободна практика;
 2. Микро предприятия – ЕТ, ЕООД, ООД, като магазини, сервизи, заведения за хранене.
 3. Средни предприятия;
 4. Големи предприятия.

Най-общо казано всеки, който упражнява стопанска дейност на територията на република България и не е на трудов договор се нуждае от коплексно счетоводно обслужване.

Цени на комплексното счетоводно обслужване?

Счетоводните къщи определят най често своите цени за счетоводно обслужване според труда, който полагат и спецификата на самата дейност. Ето някои от най-важните фактори, които определят цената на счетоводните услуги:

 • Брой документи месечно – фактури, протоколи,  приходни и разходни ордери и всякакви друг вид документи
 • Брой нает персонал на трудови договори;
 • Брой банкови сметки и кредитни задължения;
 • Регистрация по ДДС и наличие на износ и внос на стоки и услуги;
 • Отношения със страни от европейския съюз или трети държави.

Разбира се има и много други дейности, които дадена счетоводна къща може да вземе предвид при определяне на месечната такса за комплексно счетоводно обслужване.

Може ли да наема онлайн счетоводител – да няма физически офис?

В съвременното забързано ежедневие и все по важното оптимизиране на ценното време много счетоводни къщи закриват своите големи офиси, където да посрещат своите клиенти и се насочват към „онлайн счетоводство“ или без физическа кантора.

Какви са предимствата на онлайн счетоводното обслужване?

Предимствата на онлайн счетоводството са много, докато недостатъка е само един, а именно личния контакт между клиент и счетоводител, който ако се замислите е напълно излишен в съвременния дигитален свят, където средствата за комуникация за най-разнообразни и безплатни. Документите се предават чрез познатите ни на всички куриерски фирми в удобно за всеки време.

Ето най – важните предимства за клиента:

 1. Не задължен да посещава офиса на счетоводителя, където е възможно да му се наложи да чака;
 2. Спестява средства от транспортни разходи до офиса;
 3. Спестява времето по ангажимента за горните 2 точки.

Заключение

„Стоеви Консулт“ ООД предлагат на своите клиенти качествени онлайн счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на добри цени и с гъвкаво работно време. За клиенти, които държат на личния контакт и физическа счетоводна кантора сме подсигурили качествена услуга с наши доверени партньори в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Пазарджик.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *