Счетоводни услуги – комплексно счетоводно обслужване от счетоводна  къща /кантора/. Какво означава?

Счетоводни услуги – комплексно счетоводно обслужване от счетоводна  къща /кантора/. Какво означава?   Съдържание: Какво включва комплексното счетоводно обслужване? Данъчно обслужване; Счетоводно отчитане; Обслужване на нает персонал – Човешки ресурси или Труд и работна заплата /ТРЗ/; За кого е подходящо комплексното счетоводно обслужване? Цени на комплексното счетоводно обслужване? Може ли да наема онлайн счетоводител –…

Какво представлява DAC 7? Какво трябва да знаем?

Какво представлява DAC 7? Какво трябва да знаем?   Правно съобщение 8 от 2023 г., което беше публикувано на 20 януари 2023 г., въведе правила, които транспонират разпоредбите на седмата актуализация на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане в малтийското право („DAC 7“).   DAC 7 разширява правилата за…

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ и дизайнерски ФИРМИ

  Проектантските фирми, както всеки друг бизнес, се нуждаят от счетоводни услуги, за да управляват ефективно своите финанси и да спазват законовите изисквания. Счетоводството играе важна роля за поддържането на финансовата стабилност и успеха на дизайнерската фирма. Едно от основните предизвикателства, пред които са изправени фирмите за интериорен дизайн, е трудността при отчитане на различни видове…

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ

Фирма „Стоеви консулт ООД” предлага професионална счетоводна поддръжка на клиенти, инвеститори, предприемачи и други участници в строителния бизнес. Нашите специалисти ще се погрижат за правилното счетоводно отчитане на имуществото и дейността на строителната фирма, правилното оформяне на данъчната и друга финансова документация, ще съдействат за оптимизиране на данъчното облагане и за коректно и навременно изпълнение…

Едноличен търговец характеристика и всичко, което трябва да знаете за него

Едноличен търговец характеристика и всичко, което трябва да знаете за него Ако сте решили да създадете фирма, най-основното, за което трябва да се погрижите първоначално, е да определите структурата, която ще използвате. Това означава, че трябва да решите дали ще се регистрирате като Едноличен търговец или ще участвате в дружество с ограничена отговорност или акционерно…

Годишно счетоводно приключване-същност, етапи и значение

  Отчитането, измерването и приключването на резултатите за една фирма през изминалата фискална година се нарича Годишно счетоводно приключване. То съвпада и с приключването на календарната година. Месец декември е на прага на извършването именно на такъв тип приключване от всички регистрирани и работещи фирми на територията на страната ни по установените от закона методи…

Счетоводна кантора (къща)?

Съвременният бизнес трябва да бъде гъвкав. В условията на динамична икономическа обстановка и неблагоприятни пазарни условия, масово малките и средни фирми, предпочитат да ползват услугите на специализирани счетоводни предприятия, или така наречените счетоводни къщи (кантори). Това им дава възможността бързо, лесно и професионално да решават счетоводните си казуси-законосъобразно.Всеки бизнес има нужда от правилна стратегията за…